Rineh

Inget Mangsa katukang kisobat kungsi hahaleuangan, poho deui ari sakabeh lirikna mah, ngan saeutik aya nu ka rekam, cenah,”kuring jeung anjeuna kungsi neundeun hareupan. (Meni gaya nostalgia jigana mah) tapi dalah dikumaha ayeuna lain bareto. Manehna jalir, gantawang teh…Naha aing kudu gogorowokan, huheheh naha ku naon ari kisobat ?!!!