apalna dina

Mun seug dina apalna, cai teh ari matak kiruh mah, mending teu apal sakali.

Sucina

Asa kaingetan kamari mulang ti lembur, biasa we ari dina beus mah sok aya nu ngamen, asa kataji ku ucapna hiji ibu-ibu, kurang leuwih umurna mah aya kana 50 taunan, bari mapay-mapay ka tiap penumpang mapaykeun pamere, teu weleh ngucapkeun ” Sucina badan sampurna sukana ku panarima“. Duhhh.

Usum Hujan

Akang mah tara ngawaro, geus puguh susukan ulah dibendung! ieu ngadon dibendung! balong hampir ka keueum! kumaha mun bentas? angger Nyai-nyai keneh nu ripuh kudu menerkeun.

Nyirrrrr, kuring dicarekan ku jikan euy heheh.