Sucina

Asa kaingetan kamari mulang ti lembur, biasa we ari dina beus mah sok aya nu ngamen, asa kataji ku ucapna hiji ibu-ibu, kurang leuwih umurna mah aya kana 50 taunan, bari mapay-mapay ka tiap penumpang mapaykeun pamere, teu weleh ngucapkeun ” Sucina badan sampurna sukana ku panarima“. Duhhh.

Usum Hujan

Akang mah tara ngawaro, geus puguh susukan ulah dibendung! ieu ngadon dibendung! balong hampir ka keueum! kumaha mun bentas? angger Nyai-nyai keneh nu ripuh kudu menerkeun.

Nyirrrrr, kuring dicarekan ku jikan euy heheh.