nyeri Huntu

Nu ngarana nyeri huntu mah lain bantrak-bantrakeun, harita ge Uwa Dahlan meni reumbay jaba teu daek cicing, nonggeng beuki nyanyautan geus diubaran angger can aya hasilna. Dihareupeun imah ngabrangbrangkeun kanyeri Uwa Dahlan diuk bari ngusapan pipi, hulang-huleng jiga nu jarauh panineungan. Teu sakara-kara na ari ceuleungkeung teh: “Karaosss, karaossss, mangga karaosss”, hiji sora datangna ti saurang pemuda bari mawa gembolan.

Puguh we Uwa Dahlan muncureng, nafsu kagila-gila. blewerrr sendal nu pangdeukeutna di baledogkeun

“Gagabah pisan ka kolot teh kalahka moyokan, puguh heuheuh karasa nyeri!” Uwa Dahlan ngadegdeg.

“Har ari Bapak ku naon, jol maledog bari ambek?” si pemuda rungah ringeuh soak jaba bingung.

“Ari bieu nyebut naon silaing?” Uwa Dahlan angger muncereng

“Karaos!” si pemuda nembalan

“heuheuh eta, moyokan nya!” ngeupeulkeun peureup

“Na ari bapak da abdi mah nuju nawiskeun kaos,” ceuk eta pemuda bari mukakeun gembolanna.

Uwa Dahlah, colohok bari ngacay.

Nadoman, Pupujian

Emut keur leutik, memeh maghrib sok aya pupujian, matak nineung, ari eusi pupujian na teh kieu:

ANAK ADAM

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara
umur anjeun di dunya téh moal lila

Anak Adam umur anjeun téh ngurangan
saban poé saban peuting dicontangan

Anak Adam paéh anjeun téh nyorangan
cul anak cul salaki jeung babandaan

Anak Adam paéh euweuh nu dibawa
ngan asiwung jeung boéh anu dibawa

Anak Adam pasaran téh lolongséran
saban poé saban peuting gegeroan

Anak Adam anjeun kaluar ti imah
digarotong dina pasaran tugenah

Aduh bapa aduh ibu abdi keueung
rup ku padung rup ku lemah abdi sieun

Anak Adam di kubur teh poék pisan
nu nyaangan di kubur téh maca Qur’an