Nadoman, Pupujian

Emut keur leutik, memeh maghrib sok aya pupujian, matak nineung, ari eusi pupujian na teh kieu:

ANAK ADAM

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara
umur anjeun di dunya téh moal lila

Anak Adam umur anjeun téh ngurangan
saban poé saban peuting dicontangan

Anak Adam paéh anjeun téh nyorangan
cul anak cul salaki jeung babandaan

Anak Adam paéh euweuh nu dibawa
ngan asiwung jeung boéh anu dibawa

Anak Adam pasaran téh lolongséran
saban poé saban peuting gegeroan

Anak Adam anjeun kaluar ti imah
digarotong dina pasaran tugenah

Aduh bapa aduh ibu abdi keueung
rup ku padung rup ku lemah abdi sieun

Anak Adam di kubur teh poék pisan
nu nyaangan di kubur téh maca Qur’an

Iklan

33 responses

 1. PUPUJIAN KANGJENG NABI

  Gusti urang sadayana
  Kangjeng Nabi anu mulya
  Muhammad jenenganana
  Arab Qurés nya bangsana

  Ibuna Siti Aminah
  ramana Sayid Abdullah
  dibabarkeuna di Mekah
  wengi Senén dinten Gajah

  Rabi’ul Awal sasihna
  tanggal kaduabelasna
  April bulan Maséhina
  tanggal kaduapuluhna

  Ari bilangan tauna
  lima ratus cariosna
  tujuh puluh panambihna
  sareng sahiji punjulna

  Siti Aminah misaur
  waktos babarna kacatur
  ningal cahya mani ngempur
  di bumina hurung mancur

  Babar taya kokotoran
  orok lir kénging nyepitan
  soca lir kénging nyipatan
  sarta harum seuseungitan

  Keur opat taun yuswana
  diberesihan manahna
  Nabi dibeulah dadana
  Malaikat nu meulahna

  Jibril kadua réncangna
  Mikail jenenganana
  ngeusikeun kana manahna
  élmu hikmat sapinuhna

  Tuluy dada Kangjeng Nabi
  gancang dirapetkeun deui
  sarta teu ngaraos nyeri
  dilap ku hotaman nabi

  Nuju tanggal tujuh likur
  bulan Rajab nu kacatur
  nurut kaol anu mashur
  Kangjeng Nabi téh disaur

  Dipapag ku Malaikat
  nyandak burok nu kasebat
  leumpangna téh cara kilat
  tungganganeun Nabi angkat

  Ti Mekah ka Bétal Makdis
  teu nganggo lami antawis
  ku jalma henteu katawis
  kersana Gusti nu wacis

  Ti Bétal Makdis terasna
  naék na tangga kancana
  mi’raj téa kasebatna
  ka langit Nabi sumpingna

  Tujuh langit sadayana
  jeung Arasy nu pangluhurna
  disumpingan sadayana
  katut surga narakana

  Kangjeng Nabi ditimbalan
  ku Gusti nu sifat Rahman
  anjeuna kudu netepan
  salat muji ka Pangéran

  Kabéh jalma anu iman
  sami pada kawajiban
  salat nu lima giliran
  henteu meunang dikurangan

  Salat éta minangkana
  dina agama tihangna
  jalma nu luput salatna
  nyata rubuh agamana

  ÉLING-ÉLING DULUR KABÉH

  Éling-éling dulur kabéh
  ibadah ulah campoléh
  beurang peting ulah weléh
  bisina kaburu paéh

  Sabab urang bakal mati
  nyawa dipundut ku Gusti
  najan raja nyakrawati
  teu bisa nyingkiran pati

  Karasana keur sakarat
  nyerina kaliwat-liwat
  kana ibadah diliwat
  tara ngalakukeun solat

  Kaduhung liwat kalangkung
  tara nyembah ka Yang Agung
  sakarat nyeri kalangkung
  jasadna teu beunang embung

 2. Aku Punya PR Bahasa Sunda,
  Disuruh Cari di INTERNET…
  Tentang PUPUJIAN…
  Sudah Dapat,Tapi…
  Yang GURULAGU-nya e dan o belum dapet…
  Boleh Minta Tolong Tidak???
  Beritahu Pupujian yang gurulagu-nya e dan o
  Tolong Ya…

 3. Alhamdulillah geuning ka pendak oge,tos lami milari nadoman ieuteh tp sok sanaos teu acan tiasa ngupingkeun ge,langkung saenamah di sadiakeun di mana wae ayana,supados urang sunda tiasa ngadangu,itung 2ngabudayakeun orang sunda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s