Pa-Sir

Sampura sun

Uga Pa-Sir Kamulyan

Jaga, riksa tur raksa.
Sir, rasa, budi jeung pikir.
geusan nangtuken pilihan hirup. padungdengkeun dina sajeroning kalbu. sangkan teu salah netepkeun putusan sa jati ning bener. pasti hamo aya kasempetan ulangan-ulangan. omat sing Waskita. Perceka. tur Hariatna, Asih tur iklas dasarna. (RANCAGe) ngawangun adegan NaGaRa RaGaNa ka sampurna an. ku cara ngolah ka Hirup an. rempug jukung rampak gawe sauyunan, gotong rojong reureujeungan. “PRAK TANDang GEURA BELA, Lemah cai tanah sungkawa: Nu Urang, Ku Urang, Keur Urang.” Cag.

dia teuneung di inyana. nu ngahening madep kang Maha Tunggal. Hyang Kawasa ning alam jagat sakabeh. rampes.

Ki Laras Maya.

Saha cing?

Pleng ampleng-amplengan, tadi peuting bet panggih deui, imutna anu nganggelenyu, duh eta deuih lebah handapeun halis, karangna nu jadi ciri ngalangkangan basa paturay deui, saha atuh salira teh
bet asa geus wawuh pisan.

heuheuy deudeuh pilakadar nanyakeun meni hese pisan…..