Buah

Nuju saum kieu mah baraya, tengah poe ereng-erengan ningali buah teh dugi ka ngarey pisan, gleggg. Mejeuhna teh di rujak anu lada pisan, leuhh teuing …

Buka Munggaran

“Kang, buka sareng saha? abdi mah nyalira.”
“Sami, Akang oge buka teh nyalira, ieu we aya kolek cangkaleng.”
smsna ku kuring dibales kitu.
“Kang, abdi teh hoyong sangu liwet, rencangan atuh abdi, di antosnya”
“muhun ngke akang ka lebak”

Paduduan, disaung mangga, balakecrakan jeung manehna, di hariringan ku kacapi suling, duh meni aya ku bagja.