Serat Ki Dulur

Kidulur keur teu walakaya

Tali rasa bet ngarasa tunggara, ngenes na angen-angen, bingung embun-embunan

Ras ka diri

Geura nguniang dulur

Sabihara sabihari

Apanan urang kungsi muka lawang wangkongan

Ayang-ayang Gung, Gung Goong Na rame

Geura nguniang dulur

Asal ti Kudratulloh, Mulih ka Kudratulloh

Pamugi Gusti nu Welas sinareng Asih

Ngaijabah.

Amin