Salah sangka

Hiji pasien anyar nu geus sepuh datang ka kamar praktek hiji dokter, hayang dipariksa kaayaan kasehatanana. Dokter mariksa sagala rupana kalawan taliti. Sabada rengse mariksa, dokter nyarita,” Kasehatan Bapa sae pisan. Jantung sareng tensi,bayah,sae. Hasil pamariosan ginjal sareng getih, nembe rengse saminggu deui. Nanging sacara umum mah heunteu aya nu matak melang. Bapa tiasa sehat dugi ka yuswa 75 taun. Sabaraha ayeuna yuswa teh?”. “85 taun,” walon pasien teh.