Logo Ciamis – Galuh

Motto Ciamis:

galuhciamis

Upami nyandak tina Prasasti Kawali I anu uninga na kieu:

“…Nihan tapak walas
Nu siya mulia tapa
bhagaPrebu raja wastu
mangadeg di kuta KAWA
LI nu MAHHAYU na KADATUAN
SURAWISESA nu marigi sa
kuliling dayeuh nu najur sak[/g]ala
desa aya ma nu pandeuri pakena
gawe rahhayu pakeun heubeul ja
ya dina buana…”

Cing saur baraya kinten-kintenna aya nu lepat teu 🙂 ???

Ka Ha De

“Hadé tapi Kahadé”
Hirup geus ti di tuna.
Bongan tuna sagalana
Hirup nu ku kersana
Keur nusana
Hirup nu ku karsana
Keur nu karasana
Nu sasawa, nu sahudara
Nu sada, nu sadara
Nuhu, nu tuhu

Ku Dia Hyang, hirup geus ti di tuna, asal tuna sagalana, ka usikan, ka obahan, ka wasaan tur ka basaan, (Hirup lain ka hayang, tapi ka hyangan, ku pasti Na  (kersa Abdi, karsa Gusti).

(puraga jati)