Ligar

honjes1

Ligar
wawangi kisunda sabuana kabeh
Ku Jang Lar
Manah
…..

Nampi Asal ning bumi
Kokocoranna Indung jeung bapak
….