SARIPATI CIRI AJARAN SUNDAJATI

nyembah mihatur  sumerah ka SANGHIYANG WENANG

jalma mah teu miboga sakadar kapihapean ti HING MURBENG ALAM

Saawak rengkak sabulunyun daging dina ngojay kahirupa ukur nyumponan darma wawayangan wae kawenangan mung GAGADUH SANG HIYANG WENANG, urang mah teu tiasa.

SANG HIYANG TUNGGAL ngayuga dimana-mana aya

dimana-mana – nunggalkeun diri jeung sagala anu aya

nunggalkeun napas jeung sagala CIPTAANnana

nunggalkeun diri jeung ati wening jalma

tadina jelema jalmaan napsu, mulang kana purwana

balik kana wiwitna balik ka ugana jadi manusa

Naon wae anu di bumi laut walungan gunung tatangkalan oge sasatoan jeung emas inten sarwa rukmi aya nu ngaGEUGEUH nyaeta PARA DANGIANG nu dipercanten kuMAHA WELAS ASIH. Para Dangiang ieu wajib dihormat jeung dipusti tapi lain disembah. 

Pameuli sumamprak ka SANG HIYANG TUNGGAL – kudu hormat ka sasaha sanaos beda kahayang jeung pikiran

turta bari ngahening kana diri sajati WAWUH KANA SUKMA DIRI NU SAJATI. Margi Sukmaning jati teh bagian sifat ti SANG HIYANG TUNGGAL

Di jagat bumi teh, jalma mah ngan ukur ngalempengkeun tuur, alam ngan sakeudeung. Tinantu balik ka jagat purwa nu abadi, ngariung mungpulung deui jeung Maha Asih- Mulih ka Jati Mulang ka Asal

Sagala nu rumingkang di bumi alam, tatangkalan giri dugi ka sagara reang gunem catur Ngagungkeun Muji jeung Nyucikeun ka Anu Nyiptakeunnana. Usaha dina nglaraskeun guneum catur ieu nyaeta anud isebut KIDUNG ALAM tea  ku hearna sora dangdaunan, ku ngecebekna sora cai ku hiliwirna angin mun ngaharewos – nya eta tatapana ngahiji tur ngalenyepan jeung alam

guha – gunung – anu teu kasaramunan anu dina cai teu inumeun dina reumbeuy teu tilaseun nyaeta tempat nyangking  pikeun manusa ngahiji jeung alam – ngalenyepan – nyalaraskeun diri jeung alam neuteup nu MAHA AGUNG

Lamun urang geus salaras jeung alam nya salaras sareng anu NYIPTAKEUN nana … diri teh bakal awas paningalan – moal kabobodo ku tenjo moal kaweur ku pangdenge…

Manusa mah saunggelna urang kahiyangan- disilibkeun heula ka alam dunya sabab tragedi ‘khuldi’ tea – Buji mah hak sasatoan jeung tatangkalan – manusa mah ngan ukur numpang. Wirehing kitu salaku anu numpang nya kdah ngahargaan kan hukum lama : sasatoan, tatangklan – teu kenging sambarang tur sagawayah metik daun atawa ngajul buah- aya carana dina ngamumule …

Anapon kitu waktos (jatining KALA) anu tos dipercantenkeun nyarengan jalmi kdah leres2 dianggo kasaean – teu kasiksik wanci – teu katutu waktu – teu kapetos waktos -kukituna KARUHUN SUNDA ngajarkeun upacara nganuhun keun ka bumi nyaeta SEREN TAUN, GURU BUMI – nganuhunkeun ka bumi nyukuran ka SANGHIYANG TUNGGAL.

Hubungan manusa deung SANGHIYANG TUNGGAL lir PANTO jeung JALANna aya dina MENEKUNG – hiji cara ngosongkeun diri – neuleuman jempling- ngalenyepan rasa dina ngudag jagat mahalega nu teu aya sisina nu lawangna nyumput dina ATI ANU WENING maheutkeun deui diri anu leungit ka SANGHIYANG TUNGGAL anu bumina aya dina KAWENINGAN MANAH. Ahung ahung ahung …

“Catetan Ambu RKK”

Iklan

One response

  1. Mun heug eta kaleyepan ku balarea dunya teh caang mencrang moal aya nu pasea parebut pe”san kosong, sapangesi dunya sawarga kabeh moal aya naraka, ngan sakiwari jalma tos kabita ku barang siga, kaliru jeung kaliru katutupan nyiru geus teu katingal mana nu turut keuneun mana nu kudu di jauhan ku balarea ! Sakuduna mulang ka asal malah poek taya paningalna ? kasasar naon wae nu bisa dipuntangan, jauh kana matak bisa muntang ka pangeran mah ? ieu hirup pinuh ku napsu nu matak kaduhung.
    iraha deui lamun teu ti ayeuna nu ngarasa rumasa jalma/manusa geura eling mulang ka jatina ! mangga pilih nyalira bade, mati jangji, mati pasti, mati sejati atawa mati sajatining sampurna…………….????

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s