Paska-Paska Sumedang

Sumedang Hyang:
jaman Purbha Caraka dugi ka Jaman bagala Asih panyipuhan..

Sumedang Larang:
Ti jaman Tembong Agung,dugi ka Kutamaya(jaman Pamarentahan Prabu Geusan Ulun),

Sumedang Kajayan:
Tutup Jaman Geusan Ulun dugi ka Pangeran Mekah..

Sumedang Kamulyan:
jaman Para Dalem….

_/\_ Permana Jati

SATRIA PINANDITA & SATRIA PININGGIT NGALAHIRKEUN JABANG TUTUKA

Crak nyakra makalang
jagat anu ngabundeur kareuma dunya.

Satria ngagurat lemah
rek pepeta ngagarba
ngabuka lawang, ngawujudkeun gunung
kaluhungan indung

Teu kaceluk da puguh milampah dilampahkeun

Nitis soteh dikiwari da
Ka~ASAH ku pangawarah
Ka~ASIH ku pangawerih
Ka~ASUH ku pangaweruh

Nitisna di NIsundari
Titisan Dewi Arimbi nu pininggit dina asih
sampurna di Cahaya

Nu geruh nu kasamaran
teu ararapal, Indung ti Panyipuhan

NU Guntreng nu aduh Regeng
moal tareges si Ema datang ti panyabaan

Da teges teu apal lalakon dikiwari keur
nyambung kana wiwitan

Sri Loka Asih Arimbi nu ngabandung
Nga~BANDA~indung
Sang pinilih Siliwangi nu teu bangkar ku ujian
nu teu bedah ku cocoba
nu mapag ngalampah nepi ka tamat.
Gunung kaluhungan di cukcruk rek dibitukeun
Talaga Kamustikaan dikojayan rek dibedahkeun.

Sang Dewi Arimbi nu manggihan Mustikaning
diri ngajirim dilohjinawi
ngaratu BANDA.
Neang alam papasangan, nu ngababakan ngaraja KALA di Tatar Hyang.
seja padia~dia hapa dina kahayang lampahna.
Sangkan carita nyakra KALA kana BANDA, ngawujud ngarajaratu,
ngadanghyang KALABANDA nu baris muka lawang Pajajaran Anyar.

Kawah Candra Dimuka dibuka
Jabang Tutuka rek digelarkeun ti
Guha Garba ka alam panyundaan.

Geus moal kasamaran deui da sidik nitis ti
BIMA di BUMI, tina jati DEWA~RUCI, ti jati
ARIMBI~SUCI.

Jabang Tutuka nu baris mawa watek kolotna
WAHYU CAKRA KAMANUNGGALAN
Ningratu Sundari SAKTI

Jabang Tutuka
Esa Maha Bentang
dipirig ku Trinata Maha Bentang baris ngalalakon kaadilan
KIAM~MAUT KAHIRUPAN TRINATA DUNYA BAHARU.

Breh datang kanyataan, tata tengtrem kerta raharja,
subur makmur loh jinawi.
BAGEA SUMPING

“mandalajatiniskalasundari”