Ismaya

he lelembutan anu jauh geura cunduk
nu anggang geura datang, geura asup deui miraga sukma ka asalna.

hiji..hiji…hiji…
hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan
gulung galang jadi  hiji.

Gambar W