Dangding Hariring Lawas

Na leunjeuran waregu ngababatang
Diamparan keusik disimbutan halimun
Bentang kukus jadi saksi nyaangan pikeun jadi sajarah
Pakakas haur koneng ajeg nanceb gedengeunnana
mumunggang pasir merenah mere isarah
sirna raga cadu sirna rasa kahuripan sumur panca warna
sedong sanghiang cipta permana girangeun karang kamulyan
pertanda na warisna jalan muru hakna ti yang izati
bakal muka lawang sagala lawang
dibarengan angin mawa wawangian
galuh jeung galih lir gula jeung peueutna
tilu, lima, tujuh tur salapan dulur jeung rahayat katut ponggawana
museur na lengkob bojong salawe tonggoheun leuwi sipatahunan
neundeun kaheman pikeun urang Galuh
guareun hate
guareun rasa
guareun , siareun sakur nu rek patandang.

Nimas Darmawinata

genah

“Kang puntennya ngarerepot, kumaha atuh akang emam! terus pakean teu aya nu nyeuseuhan.” kitu sms na teh.

…Ah sawios atuh da salira teh teu kamamana, akang emam tinggal am, ngadamel heula, ngaliwet-liwet wae mah bisa atuh, nyeuseuhan da ti leuleutik oge osok, tong hariwang, nu penting Nyai bingah, liburan jeung barudak sakalian ngalongok si Teteh. …Aya ku genah, genah merenah tumaninah ari ku ridho mah….

Geus di rarancang arek ngagambar, atawa ngke katempat anu biasa, uhuyyyy…..