Hujan

Teu tulus nyingcet teh da hujan kalahka beuki gede, ududeun beak, huahhh kalahka tunduh. Luak-lieuk sarua batur ge  jamedud, nu sok udud mah katingal meni elekesekeng heheh…wayahna we dagoan nepi ka raat bari jeung pating haruleng, huhuy…

Mapag Ramadhan

Bismillahirohmanirohim

Wilujeng sumping Ramadhan, Galindeng mawa tingtrim, haliwirna mawa wawangi, mugi clik putih clak herang seja pangabakti, nun Gusti Pangeran abdi sadaya, paparinan kakiatan lahir sinareng batin kanggo ngalakonana. Amien

Hapunten ka dulur-dulur, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, silih lubarkeun tina kalepatan anu karaos sareng teu karaos.