Angeun Waluh

Hayang teuing angeun waluh, angeun waluh di oncoman, duhh Hayang teuing geura wawuh geus wawuh, di oncoman deui :).