Aya Listrik

Aya Listrik di Masigit caangna ka bina-bina, Aya istri jangkung alit… (teraskeun baraya, piraku ari caangna kabina-bina deui mah 🙂 ).