Kawali

Geus diniatan ti poe jum’at, susuganan kaparengkeun teu aya halangan, mun teu sabtu nya poe minggu rek ulin ka kawali, sakalian motret prasasti… ngahaja nginjem heula kamera teh ka kantor.

Poe sabtu enya we aya halangan, beberes sakumaha kabiasaan upami kuring mulang ka lembur, malah aya panggentra ti Ki Dulur nu nuju ngumbara di Cirebon, cenah mah ulin atuh kadieu sakalian ningali pameran budaya tosan aji.  Meni nyurucud ngadangu kitu teh, enya atuda ari kituna mah da kuring resep kana parabot (resep ku pamor jeung ukirana anu aralus tur apik ngajieuna). Ka kidulur kuring mere alesan teu bisa, da aya gawean di imah, ongkoh deuih kuring geus buled paniatan rek ka kawali poe mingguna.

Angger ari arek kamamana teh sok teu bisa sare meni geura hayang isuk-isuk (heheh). Poe minggu, rebun-rebun geus sasapu diburuan, itung-itung olah raga, da kabeneran ku indungna barudak tadi peuting mah teu dibere heheh (lemah pisan). Tapi ketang ngahaja itung-itung saum (huhuy) da boga paniatan tea. Jam 8 treng, kuring geus sageud, bisi beurang teuing kadituna, jaba dibahanan catetan kudu ka pasar heula, weuhh aya-aya wae rek pelesiran teh :).

Gancang carita, kuring geus nyebret numpak si jagur di anteur ku Kang Nanang, sapanjang jalan nitetan kaayaan pilemburan nu kaliwatan, leuh teuing ayeuna mah beuki rame gening, beuki gegek. (rumasa kituna mah sapopoe ngumbara di puseur dayeuh, ari mulang ngotok ngowo di imah).

prasasti

Kira-kira jam setengah sapuluhan, kuring anjog kanu dijugjug. Hawa tiis meni nyecep, sababaraha pengunjung geus aya, loloba na mah biasa we rumaja nu hanuet-haneut keur baleger. Amitan heula kanu jaga di Situs, maksud jeung tujuan dicatet dina buku. Meni aya ku resep geus dijero mah, ningalian prasasti, ditengetan, naon maksudna!, blenk pisan, nu kapikir aya ku endah karyana, sakitu. Pokokna mah resep, ngke ah di teruskeun deui….

Oleh-oleh Kang Asep (ti Cirebon)

Gambar di handap ieu kintunan Kang Asep basa kamari ningalian pameran budaya tosan aji di Cirebon. Hatur nuhun pisan Kang Asep katampi pisan ku sim kuring, weuhh meni kabita mung hanjakal abdi teu tiasa amengan, da di lembur nuju kuriak :). Padahal mah pangnyulikeun hiji mah heheh.

kujangnaga

kujangwayang

kereta

Ka Ha De

“Hadé tapi Kahadé”
Hirup geus ti di tuna.
Bongan tuna sagalana
Hirup nu ku kersana
Keur nusana
Hirup nu ku karsana
Keur nu karasana
Nu sasawa, nu sahudara
Nu sada, nu sadara
Nuhu, nu tuhu

Ku Dia Hyang, hirup geus ti di tuna, asal tuna sagalana, ka usikan, ka obahan, ka wasaan tur ka basaan, (Hirup lain ka hayang, tapi ka hyangan, ku pasti Na  (kersa Abdi, karsa Gusti).

(puraga jati)

Tugu Kujang di Kampung Naga

Reueus, deudeuh, nyaah:
nyaah na mah, naha bet kudu ngalebur pusaka nu geus aya, komo deui aya leburan tina keris kujang nu di yakini buatan
mpu sarpa sareng mpu anjani, atuh meureun (tapak lacak) nilai sisi sajarahna kalahka leungit, ceuk rarasaan teu kurang-kurang di urang oge nu bisa nyieun kujang tina besi pamor

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=70284

kujangpusaka