Eling

Eling sajeroning ngajalankeunana (salembar catetan nu kolot, basa keur beberes). Keur diuk, keur ngedeng, keur ngarit, keur macul, keur kumaha wae, sing ngarasa aya dina paneuteupNa. Beu!!!