Seungit

“Anjeun nu wani-wani mukakeun turub!” sakedapan kuring ngahuleng, ngahuleng neangan pijawabeun bari nitenan awakna nu jangkung badag kajaba mawa pakarang. Naha Kuring salah! naon bedana kuring nu anyar jeung nu geus puguh rengkolna saheulaan ti kuring. Mukakeun, dikorehan bakat ku hayang apal jeung nyaah, sugan aya pulunganeun keur kuring. Lain eukeur ngagerihan naon nu geus kaliwatan. Wawangina mawa bagja keur kuring. Sampurasun.