Nu Utama

Anaking, panutan, nya awaking bersih nu utama keur bale-bale galuh galeuhna galih. cag heula nya…

Panggentra

Sapanjang jalan, rada beda rarasaan, geugeubeugan, leuh moal boa, gancang di gebah ku pamadegan awalna. Di gentraan ku weningna galih, wanci geus bray-brayan maju ka isuk-isuk, mapay-mapay jalan lembur nu dipageran ku tangkal jati, anjog kanu dijug-jug hate beuki nyeredet,  duh di bageakeun ku si emak, jegoh-jegoh ka dangu di dapur si Bapa mah batuk, rada hareugeueun ningali kuring, nilik-nilik bari neuleuman. Kuring dua’an menta widi heula Subuh. Di tengah imah geus disayagikeun cikopi, rada kaku ngobrol teh jeung nu jadi kolot, di telepek itu-ieu maklum kuring mawa dulur anyar pinanggih. Sanduk-sanduk dina pamadegan nu awal, wening, wening, wening.