Panggentra

Sapanjang jalan, rada beda rarasaan, geugeubeugan, leuh moal boa, gancang di gebah ku pamadegan awalna. Di gentraan ku weningna galih, wanci geus bray-brayan maju ka isuk-isuk, mapay-mapay jalan lembur nu dipageran ku tangkal jati, anjog kanu dijug-jug hate beuki nyeredet,  duh di bageakeun ku si emak, jegoh-jegoh ka dangu di dapur si Bapa mah batuk, rada hareugeueun ningali kuring, nilik-nilik bari neuleuman. Kuring dua’an menta widi heula Subuh. Di tengah imah geus disayagikeun cikopi, rada kaku ngobrol teh jeung nu jadi kolot, di telepek itu-ieu maklum kuring mawa dulur anyar pinanggih. Sanduk-sanduk dina pamadegan nu awal, wening, wening, wening.