Hiji

Hiji… hiji…

Seja kumawula

Hiji…hiji… nu hiji…

nu teu dua, nu teu tilu