Kahatur

Kahatur wargi di Dims. Hatur nuhun kana pengemutna, mugia sadayana kenging kaberkahan sareng kasalametan ti MantenNa nu masihan nikmat Ageung sareng nikmat Alit.