Narima

Asa teu tarima, digulang gaper saban inget, dirumatan dina rasa kaendahan nepikeun kuring ngarasa merod, ajrih basa anjeun dipenta ngalanglang, kuring nu sakieu kaayaanana, kari-kari ayeuna anjeun hayang milu! kuring nu salah can bisa maca kahayang andika dina sajatina!.

Ngagedurna rasa, lir seuneu ngabeubeula, rineh, rineh,rineh. Enya! kudu jembar, hampura kuring dina kabodoan, jug geura nyiar, kahayang kuring sarua jeung kahayang anjeun. Kuring ngan saukur boga waruga, pamenta kuring sing inget kana pangbalikan sabab kuring pasti ngarasa sono, sono alatan patali batin. Bral miang dianteur ku jembar. Allohuma Sholli Ala Muhammad wa Ali Muhammad.