Ngadaweung

ngadaweung

Cobi upami nuju ngadaweung kieu teh, aya cikopi sareng di gentraan ku Kacapi Suling, komo upami aya rencangna… mah langkung … :).