Pameran

Duka sabaraha bulan sakali, pernahna beh kalereun Gardu Induk geus ngadeug deui nu ceuk masyarakat disebutna Pameran, dilembur kuring ge meni geus santer gosipna, jadi obrolan boh kolot boh barudak, budak kuring ge meni pasang rayuan, ” Pak, aya Pameran ameng yuk kaditu,”. Uman-imeun ngolo ti dituna mah. Lah, paling ge nempoan baju atuh Is,” ceuk kuring. Da saenyana, ayeuna mah anu disebut pameran teh lain jiga baheula, tiap- tiap lembur mintonkeun hasil karyana masing-masing anu jadi ciri khas daerahna, resep ningali kerajinan, bibit-bibit unggul kanggo tatanen, kesenian jeung rea-rea deui. Iraha nya ka alaman deui di lembur aya Pameran, saeutikna aya pangajaran keur barudak ayeuna. Cag.