Ngasuh Ngaluwuh Musuh

nganon nu ka sarumahan
geusan surup kana tangtung
geusan Atra kana Rasa
Ebreh sapangeretan
Nusa Sa-Ma, Nusa Sa-Ha
Nu Sa Sa-Ma, Nusa Sa-Da
Ma Ha Ma Da

(anu mancen jeung nu dipancen)

Kintunan Ki Laras Maya