Buah

Nuju saum kieu mah baraya, tengah poe ereng-erengan ningali buah teh dugi ka ngarey pisan, gleggg. Mejeuhna teh di rujak anu lada pisan, leuhh teuing …