Cacandran Sumur Bandung

Pun… sanghiyang kembang pundak
Seja amit nyilokaning tapak
Nu kungsi leungit teu pendak
Mana horeng talikung lir nu nyangkalak
Dihemengan ku hawa anu teu surti
Dihalangan ku hawa obahna jaman
Dikeukeuweuk ngan ukur ku ngabueuk
Diganggayong ku hawa nu ngabagong

Pun,,, amit ampun nya paralun
Meureun geus meujeuhna wayah
Urang sungsi babarengan ku elingan
Sugan teu bekas nyalahan

Mang pirang-pirang lawasna
Sang dewi purnama sari
Ngalanglang buana suci
Dina sawarsih sakali

Kudu tepung pamuseuran
Pitempaten pangeunteungan
Di poseur parahiangan
Nu kiwari tingal ngaran

Nyarung sum muraga jati
Silokaning banda indung
Nu kasebat sumur bandung
Sumber hurip na papayung

Silokana jala tunda
Pang jaring sukma manusa
Nu ka tunda teu kasaba
Kiwari kudu dibawa

Mun surti urang gumati
Geura buka pintu ati
Ngarumat tempat nu suci
Nu jadi ciciren nagri

Tong ka haling, tong ka harung
Merdekakeun sumur bandung
Nu tutup urang suwaykeun
Nu minding urang sieuhkeun

Hawa ka jembaran rasa
Bakal cunduk ka inyana
Tatapak pangembang pundak
Nya seungit tur bingakit

Kintunan Ki Laras Maya