Narima

Asa teu tarima, digulang gaper saban inget, dirumatan dina rasa kaendahan nepikeun kuring ngarasa merod, ajrih basa anjeun dipenta ngalanglang, kuring nu sakieu kaayaanana, kari-kari ayeuna anjeun hayang milu! kuring nu salah can bisa maca kahayang andika dina sajatina!.

Ngagedurna rasa, lir seuneu ngabeubeula, rineh, rineh,rineh. Enya! kudu jembar, hampura kuring dina kabodoan, jug geura nyiar, kahayang kuring sarua jeung kahayang anjeun. Kuring ngan saukur boga waruga, pamenta kuring sing inget kana pangbalikan sabab kuring pasti ngarasa sono, sono alatan patali batin. Bral miang dianteur ku jembar. Allohuma Sholli Ala Muhammad wa Ali Muhammad.

Panggentra

Sapanjang jalan, rada beda rarasaan, geugeubeugan, leuh moal boa, gancang di gebah ku pamadegan awalna. Di gentraan ku weningna galih, wanci geus bray-brayan maju ka isuk-isuk, mapay-mapay jalan lembur nu dipageran ku tangkal jati, anjog kanu dijug-jug hate beuki nyeredet,  duh di bageakeun ku si emak, jegoh-jegoh ka dangu di dapur si Bapa mah batuk, rada hareugeueun ningali kuring, nilik-nilik bari neuleuman. Kuring dua’an menta widi heula Subuh. Di tengah imah geus disayagikeun cikopi, rada kaku ngobrol teh jeung nu jadi kolot, di telepek itu-ieu maklum kuring mawa dulur anyar pinanggih. Sanduk-sanduk dina pamadegan nu awal, wening, wening, wening.

Pameran

Duka sabaraha bulan sakali, pernahna beh kalereun Gardu Induk geus ngadeug deui nu ceuk masyarakat disebutna Pameran, dilembur kuring ge meni geus santer gosipna, jadi obrolan boh kolot boh barudak, budak kuring ge meni pasang rayuan, ” Pak, aya Pameran ameng yuk kaditu,”. Uman-imeun ngolo ti dituna mah. Lah, paling ge nempoan baju atuh Is,” ceuk kuring. Da saenyana, ayeuna mah anu disebut pameran teh lain jiga baheula, tiap- tiap lembur mintonkeun hasil karyana masing-masing anu jadi ciri khas daerahna, resep ningali kerajinan, bibit-bibit unggul kanggo tatanen, kesenian jeung rea-rea deui. Iraha nya ka alaman deui di lembur aya Pameran, saeutikna aya pangajaran keur barudak ayeuna. Cag.